Start | Cennik | Regulamin | O Bukowcu | Oferta Turystyczna | Dojazd | Galeria Zdjęć | Kontakt | Linki
REGULAMIN
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
„Skalnik”

 1. Doba noclegowa zaczyna się o godzinie 1700 i kończy o godzinie 1000 dnia następnego.

 2. Przybywający do schroniska (powinno to nastąpić w godzinach od 1700 do godziny 2000),dokonują w recepcji czynności meldunkowych na podstawie dokumentów tożsamości oraz regulują należne opłaty wg cennika.

 3. W godzinach od 1000 do 1700 schronisko jest zamknięte (odbywają się prace porządkowe).

 4. Cisza nocna w schronisku obowiązuje od godz. 2200 do godz. 600. Odchylenia od ustalonych godz. Ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym zgłoszeniu pracownikowi pełniącemu dyżur.

 5. W dniu wyjazdu pokój musi być opuszczony do godziny 1000.

 6. Osoby płci męskiej i żeńskiej w zasadzie kwaterowane są w oddzielnych pomieszczeniach. Rodziny o ile są wolne pokoje o odpowiedniej ilości łóżek, kwaterowane są razem.

 7. Osoby nocujące w schronisku muszą korzystać z własnego bądź wypożyczonego w recepcji kompletu bielizny pościelowej. W przypadku korzystania z własnego kompletu bielizny pościelowej, należy to zgłosić (bez wezwania) w recepcji w chwili przybycia na nocleg.

 8. Opiekun grupy otrzymując pokój sprawdza jego stan i zgłasza zauważone ewentualne szkody pracownikowi schroniska.

 9. Osoby chore zakaźnie nie mogą nocować w schronisku.

 10. Osoby nocujące powinny do godz. 800 zasłać łóżka, sprzątnąć pokój, opróżnić kosze na śmieci.

 11. W schronisku obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, używania środków odurzających, uprawiania gier hazardowych, używania otwartego ognia, świec oraz palenia tytoniu. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz osoby zakłócające ciszę nocną będą usunięte ze schroniska bez zwrotu opłaty za nocleg.

 12. W schronisku obowiązuje schludny i estetyczny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie.

 13. Zakazuje się wyrzucania śmieci przez okna. W razie stwierdzenia takiego faktu, grupa sprząta posesję schroniska.

 14. Zakazuje się przesuwania mebli w pokojach.

 15. Osoba, która nie przestrzega regulaminu schroniska, nie może być przyjęta ponownie na nocleg.

 16. W schronisku obowiązuje obuwie zmienne, np.: kapcie lub klapki.

 17. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w schronisku jak: zapewnienie porządku, ochrony mienia, przestrzeganie zasad kultury itp. Korzystający ze schroniska obowiązani są stosować się do wskazań kierownika schroniska.

  Dziękujemy za zapozananie się z regulaminem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Skalnik" w Bukowcu.

  ZAPRASZAMY!!    

copyright © 2009 - 2010 DAMIAN SADOWSKI (Agencja Turystyczna „Via Sudetica”)